நான் ஏன் எனது மடிக்கணினியிலிருந்து கோப்புகளை வெளிப்புற வன்வட்டுக்கு நகலெடுக்க முடியாது?

நான் ஏன் எனது மடிக்கணினியிலிருந்து கோப்புகளை வெளிப்புற வன்வட்டுக்கு நகலெடுக்க முடியாது?

எனது மடிக்கணினியில் எந்த கோப்புகளையும் எந்த வெளிப்புற வன்வட்டிலிருந்தும் எனது மடிக்கணினியில் நகலெடுக்க முடியும் ஆனால் எனது மடிக்கணினியிலிருந்து வெளிப்புற இயக்ககத்திற்கு ஏதாவது நகலெடுக்கும்போது அது அனுமதிக்கப்படாது.இது வட்டு எழுதப்பட்ட பாதுகாப்பைக் காட்டுகிறது, ஆனால் இதே போன்ற வெளிப்புற இயக்ககத்தை வேறு எந்த மடிக்கணினியுடனும் இணைக்கும்போது, ​​நகலெடுப்பது ஒரு பிரச்சனையல்ல.

இரண்டு வழிகளில் கோப்புகளை மாற்றுவதற்கு நான் எப்படி அணுகலை மாற்ற முடியும்? nitu 2012-08-14 01:53:16 நான் ஒரு வட்டு foun. இந்த வட்டு என் கணினியில் நகலெடுக்க முடியாது. யார் அதை நகலெடுக்க முடியும். ஃபிடெலிஸ் 2012-02-17 10:29:00 வணக்கம், சில நேரங்களில் வெவ்வேறு இயக்க முறைமையைப் பயன்படுத்தும் போது இது நிகழலாம். அடிக்கடி இல்லை ஆனால் அது நடக்கும். உங்கள் வெளிப்புறத்திற்கான அனுமதிகளை நான் சரிபார்க்கிறேன். அனுமதிகளை மாற்றுவதற்கான செயல்முறை வெவ்வேறு இயக்க முறைமைகளில் ஒத்திருக்கிறது. அனைவருக்கும் அனுமதிகளை அமைப்பதை உறுதி செய்யவும்.

- வெளிப்புறத்தை இணைக்கவும்

கணினி/எனது கணினியைக் கிளிக் செய்யவும்- உங்கள் வெளிப்புற இயக்ககத்தில் கிளிக் செய்யவும்

- வலது கிளிக் செய்து பண்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

- பாதுகாப்பைக் கிளிக் செய்யவும்

- உங்கள் பயனர் ஓட்டுதலுக்கான அனுமதிகளைப் படித்திருக்கிறாரா என்று சோதிக்கவும்

2012-02-17 08:35:00 1. தொடக்கம்> தேடல் பட்டி-> சிஎம்டி மற்றும் Enter அழுத்தவும்

2. வகை

3. வகை

5 சிறந்த இலவச திரைப்பட ஸ்ட்ரீமிங் தளங்கள்

4. வகை